ساماندهی و احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس

ساماندهی و احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس

شرح خبر:

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس گفت :

بندر خلیج فارس با مساحتی در حدود 330 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ، بعنوان یک بندر بزرگ نفتی بمنظور صادرات، ترانزیت، سواپ فرآورده های نفتی و بانکرینگ، فعالیت خود را از اوایل سال 1385 آغاز نموده است. ظرفیت انبارش فعلی بندر خلیج فارس حدودا 500 هزار متر مکعب و عملکرد متوسط سالیانه در حدود 2.5 میلیون تن می باشد .

با توجه به افزایش قابل توجه در آمار عملکرد این بندر طی سالیان اخیر از یک سو و افزایش قابل توجه حجم و میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان را بر آن داشت که زیرساخت‌ها و تأسیسات زیر بنایی لازم را بر اساس تعهدات قراردادهای سرمایه‌گذاری BOT برای سرمایه‌گذاران ایجاد نماید.در همین راستا . مهندسین مشاور هندسه پارس از سال 1390، مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای مراحل آماده سازی زیرساختها و احداث تاسیسات زیربنایی موردنیاز استقرار سرمایه گذاران را برای سازمان بنادر آغاز نمود و پیرو مطالعات انجام شده، تا کنون احداث تاسیسات زیربنایی در فاز 1 و فاز 2، با نظارت مهندسین مشاور هندسه پارس اجرا و به بهر ه برداری رسید.

ساماندهی و احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس

سازمان بنادر و دریانوردی، بر اساس پیش بینی افزایش ظرفیت ها در انبارش فرآورده ها و همچنین توسعه عملکرد بندر خلیج فارس در سالهای آتی، ایجاد کریدورهای مشترک خطوط لوله فرآوردهای نفتی را هدف گذاری نمود. بدین منظور می بایست خطوطی که در سالیان گذشته در بندر خلیج فارس توسط سرمایه گذاران مختلف احداث گردید ساماندهی و بر اساس آخرین استانداردهای فنی نوسازی گردد که با توجه به سوابق مطالعاتی قبلی مهندسین مشاور هندسه پارس در بندر خلیج فارس، انجام مطالعات ساماندهی و احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به مشاور هندسه پارس واگذار گردید.

وضع موجود

وضع موجود

وضع موجود

وضع موجود

این پروژه در چند فاز مطالعاتی بشرح ذیل انجام می شود:

1-انجام مطالعات پایه در مسیر کریدور B و محدوده زمینهای 100 هکتاری شمال بندر خلیج فارس و 110 هکتاری مجاور شهرک مسکونی شهید رجایی

2- انجام مطالعات پایه و تفصیلی در مسیر کریدور های A,C,D,Z و کریدور اصلی بندر خلیج فارس تا اسکله های بندر خلیج فارس، اتصال به ایستگاه تخلیه و بارگیری ریلی بندر شهید رجایی و مسیر کریدور U تا اسکله 3 بندر شهید رجایی و همچنین تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار

 

پلان کلی و نام گذاری کریدورها

پلان کلی و نام گذاری کریدورها

 

محدودیتهای زمانی از سوی کارفرما در این پروژه وجود داشت که می بایست مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار همزمان با انجام مطالعات و طراحی انجام گردد. بدین منظور همزمان با انجام مطالعات و تولید مدارک مهندسی، تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار برای پروژه « ساماندهی و احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس» نیز توسط مهندسین مشاور هندسه پارس صورت پذیرفت.

از بخشها و فعالیتهای اصلی پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

– انجام مطالعات طرح بستر سازی مسیر کریدورهای خطوط لوله جدید
– انجام مطالعات بهسازی بستر زیر مخازن در سایت Displacement و مجاورت اسکله ها
– انجام مطالعات طرح احداث سازه های نگهدارنده (Pipe Rack)خطوط لوله جدید
– انجام مطالعات طرح احداث خطوط لوله مشترک نفتی جدید
– انجام مطالعات طرح احداث مخازن ذخیره در سایت Displacement
– انجام مطالعات طرح احداث ایستگاه پمپاژ و Hot Oil در سایت Displacement
– انجام مطالعات طرح احداث ساختمان کنترل مرکزی در سایت Displacement
– انجام مطالعات برق ، تاسیسات و ابزاردقیق در مسیر کریدورها و سایت Displacement
– متره و برآورد عملیات اجرایی در مسیر کریدورها و سایت Displacement
– تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه

 

وضعیت عبور خطوط لوله جدید و سازه های نگهدارنده در مسیر کریدورها (مدل سه بعدی Piping) در محدوده های کریدور M , کریدورهای A, G, Z

وضعیت عبور خطوط لوله جدید و سازه های نگهدارنده در مسیر کریدورها (مدل سه بعدی Piping) در محدوده های کریدور M , کریدورهای A, G, Z

 

پروژه ساماندهی خطوط لوله های فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس، طرحی پیچیده و منحصر بفرد در کشور می باشد که توسط مهندسین و متخصصین ایرانی طراحی می گردد. برخی از بخشها و موارد تاثیر گذار در روند طراحی این پروژه بشرح ذیل می باشد :

– پراکندگی و وجود سرمایه گذاران متعدد در بندر خلیج فارس با انواع فرآورده های متعدد و متفاوت نفتی
– محدودیت در تعداد و ظرفیت اسکله های بندر خلیج فارس و محدودیت درپهلوگیری شناور های بزرگ
– عبور خطوط شرکت نفت و پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مجاورت مسیر کریدورهای این پروژه
– لحاظ نمودن راهکارهای عملیاتی (Operation) بمنظور احداث خطوط لوله مشترک(برای استفاده همزمان سرمایه گذاران)
– لحاظ نمودن الزامات مالکیت و بهره برداری عملیاتی (Operation) از خطوط لوله مشترک توسط سازمان بنادر ور دریانوردی
– محدودیتهای ناشی از بندهای قراردادهای(چندین ساله BOT ) مابین سرمایه گذاران مستقر در بندر خلیج فارس و اداره بنادر و دریانوردی
– عدم قطع و اختلال در بهره برداری خطوط لوله موجود سرمایه گذاران( در مراحل ساخت پروژه جدید)
– محدودیت فضا و الزامات شدید ایمنی(با توجه به همزمانی ساخت و ساز در کنار خطوط لوله نفتی در حال بهره برداری)
– پیش بینی خطوط لوله برای سرمایه گذران احتمالی آتی و نوع فرآورده هایی که احتمالا در آینده اضافه می شود.
– محدودیت در روشهای انتقال فرآورده ها بدلیل نوع فرآورده و مشترک بودن خطوط (ممکن است یک نوع از فرآورده برای دو سرمایه گذار مشخصات فنی و قیمت متفاوتی داشته باشد)
– استفاده از روش پیگ رانی برای انتقال فرآورده های سنگین(مانند قیر و روغن)
– احداث مخازن و سایت مجهز Displacement با پنج عدد مخزن سقف ثابت و سقف شناور هرکدام به ظرفیت 2800 متر مکعب و سیستم پمپخانه ، برای فرآورده های سبک (مانند بنزین و نفتا)
– استفاده از روشهای بهینه بهسازی خاک بستر در زیر سازه های نگهدانده خطوط لوله (Pipe Rack)
– استفاده از روشهای بهینه بهسازی بستر در محدوده زیر مخازن سایت (Displacement)و مجاور اسکله_ها
– استفاده از سازه ها و قطعات پیش ساخته بمنظور تسریع در مراحل احداث پروژه
– استفاده حداکثری از نوع تجهیزات قابل تامین در داخل کشور(بدلیل شرایط فعلی کشور ناشی از تحریم ها)
– مهندسی ارزش در راستای کاهش هزینه های زمان احداث و همچنین مصارف زمان بهره برداری پروژه (بعنوان نمونه استفاده از تجهیزات فرآیندی، با هدف کاهش میزان مصرف برق پروژه)

 

وضعیت عبور خطوط لوله نفتی در مسیر کریدورهای بندر خلیج فارس (مدل سه بعدی Piping) در محدوده کریدور M و محدوده قدیمی تخلیه و بارگیری ریلی

 

وضعیت عبور خطوط لوله نفتی در مسیر کریدورهای بندر خلیج فارس (مدل سه بعدی Piping) در محدوده کریدور M و محدوده قدیمی تخلیه و بارگیری ریلی

وضعیت عبور خطوط لوله نفتی در مسیر کریدورهای بندر خلیج فارس (مدل سه بعدی Piping) در محدوده کریدور M و محدوده قدیمی تخلیه و بارگیری ریلی

 

خطوط لوله موجود(قهوه ای رنگ) و خطوط لوله جدید(زردرنگ) در محدوده کریدور A (مدل سه بعدی Piping)

خطوط لوله موجود(قهوه ای رنگ) و خطوط لوله جدید(زردرنگ) در محدوده کریدور A (مدل سه بعدی Piping)

نمونه ای از عبور خطوط لوله نفتی جدید با پلهای دسترسی در محل تقاطع با معابر موجود (مدل سه بعدی Piping)

نمونه ای از عبور خطوط لوله نفتی جدید با پلهای دسترسی در محل تقاطع با معابر موجود (مدل سه بعدی Piping)

, , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
ویژگی های کارکردن در ایران و کانادا
نوشتهٔ بعدی
جانمایی جدید بندر تیاب

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست