مدیران شرکت

اطلاعات تماس مدیران ارشد شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

دکتر مهدی شفیعی فر

مدیر گروه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
دکتر مهدی شفیعی فر

دکتر مهرداد شکوه عبدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر مهرداد شکوه عبدی

دکتر علی فاخر

مدیر مهندسی
دکتر علی فاخر

مهندس رضا طیبی

مدیر گروه بندرسازی و سازه های دریایی
مهندس رضا طیبی

مهندس مجید محمودی

مدیر گروه مهندسی نفت و زیر ساخت
فهرست