ماه: ژانویه 2020

آغاز پروژه «ارائه خدمات مشاوره اي براي کنترل پروژه هاي سرمايه گذاري اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان»

شرح خبر: مهندس سياوشي مدير پروژه مهندسين مشاور هندسه پارس ضمن اطلاع رساني در مورد آغاز پروژه «ارائه خدمات مشاوره اي براي کنترل پروژه هاي سرمايه گذاري اداره کل بنادر…
فهرست