ماه: آگوست 2020

news179-1

تدوین دستورالعمل نحوه استفاده از فضای مجازی در کارهای جاری شرکت هندسه پارس

شرح خبر: مهندس ابراهیم ناصری مدیر خدمات علمی و فنی شرکت هندسه پارس در خصوص تدوین دستورالعمل استفاده از فضای مجازی گفت: با هدف بهینه سازی ارتباطات و همچنین مقابله…
فهرست