ماه: آگوست 2020

مهندس سحر ترابی

پروژه امکان سنجی زمین مجاور دریاچه لیپار به عنوان پسکرانه بندر چابهار به اتمام رسید

شرح خبر: خانم مهندس سحر ترابی یکی از کارشناسان پروژه زمین مجاور دریاچه لیپار از تجربه حضور خود در این پروژه به دلیل جنبه های مختلف آن به خوبی یاد…
news179-1

تدوین دستورالعمل نحوه استفاده از فضای مجازی در کارهای جاری شرکت هندسه پارس

شرح خبر: مهندس ابراهیم ناصری مدیر خدمات علمی و فنی شرکت هندسه پارس در خصوص تدوین دستورالعمل استفاده از فضای مجازی گفت: با هدف بهینه سازی ارتباطات و همچنین مقابله…
فهرست