ماه: ژانویه 2024

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس

آغاز پروژه «نظارت بر تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور شماره 9 بندر شهید باهنر »

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس گفت : از سوی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر مهندسین مشاور هندسه پارس در پروژه « «نظارت بر تعمیرات اساسی اسکله فلزی شناور…
فهرست