بندرسازی و سازه های دریایی

  1. خانه
  2. نمونه کارها

1159 – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 24 ماه 1396 تهران سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1159 شرح پروژه: “PIANC” یک انجمن جهانی…
1161

1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 18 ماه 1396 بندر خلیج فارس بندرسازی و سازه های دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 1161 شرح…
1165

1165 – نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 12 ماه 1395 کیش شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش بندرسازی و سازه های دریایی 1165…

1167 – نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی

نظارت بر عملیات تعمیر اسکله شماره 20 و بازسازی ملحقات اسکله های 16 الی 19 و کانال های آب های سطحی اسکله های بندر شهید رجایی مدت انجام تاریخ ابلاغ…
فهرست