مشاوره کنترل کیفیت

news200-1

آغاز پروژه « مشاوره کنترل کیفیت شرکت ثالث(TPA) در طرح زودهنگام بندر پشتیبانی پایانه نفتی جاسک »

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس گفت :  پروژه « مشاوره کنترل کیفیت شرکت ثالث(TPA) در طرح زودهنگام بندر پشتیبانی پایانه نفتی جاسک »  آغاز گردید.   خط لوله انتقال…
فهرست