بخش کلینیک ژئوتکنیک

موقعیت محدوده مورد مطالعه

تهیه ضابطه ژیوتکنیکی حفاظت از جاده ها، سلرها و تاسیسات نفتی هورالعظیم توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

دکتر روزبه رضانژاد، مسئول دیسیپلین ژئوتکنیک مهندسین مشاورهندسه پارس، از انتشار ضابطه فنی و مهندسی ایمنی و حفاظت جاده‌ها، سلرها و تاسیسات میادین نفتی غرب کارون در برابر سیلاب در…
2

کلینیک ژئوتکنیک هندسه پارس

معرفی کلینیک ژئوتکنیک کلینیک ژئوتکنیک بخشی از شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس است که با تکیه بر توان متخصصان داخلی و به‌کارگیری دانش فنی و مهندسی روز دنیا در زمینه‌ی…
فهرست