آزمایشات و معاینات دوره ای

news190-6

انجام آزمایشات و معاینات دوره ای پرسنل در آبان ماه ۱۳۹۹

شرح خبر: حسین فیروزرأی مسئول دفترIMS هندسه پارس: بسیاری از بیماری ها علایم ظاهری و آشکار ندارند و بیمار در مراحل اولیه متوجه بیماری خود نمی‌شود. با توجه به اهمیت…
فهرست