پالایش نفت لاوان

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1188-1

پروژه 1188

خدمات مشاوره مهندسی، بازرسی فنی و ارزیابی جامع اسلکه نفتی فلات قاره در لاوان و تهیه اسناد مناقصه تعمیرات اساسی آن مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه…
فهرست