مهندسین مشاور

  1. خانه
  2. نمونه کارها
ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)

1156 – ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 12 ماه 1395 – مهندسی زیر ساخت ها شرکت پاسارگاد نور آسیا 1156 بخش های تخصصی درگیر در پروژه دریایی…
فهرست