بندر تجاری کیش

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1165

1165 – نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی و ترمیم اسکله سوختی بندر تجاری کیش

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 12 ماه 1395 کیش شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش بندرسازی و سازه های دریایی 1165…
فهرست