پروژه 1178

مطالعات توسعه زیر ساخت های مسافری دریایی در بندر ترکمن و طراحی اسکله شناور مسافری در بندر ترکمن و بندر گز

1178
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1397 سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1178

شرح پروژه:

بندر ترکمن یکی از قدیمی ترین بنادر ایران در شمال کشور می باشد. این بندر در سال های گذشته به منظور صادرات و واردات از کشورهای حاشیه دریای خزر مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال های اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر مشکلات عدیده ای برای بهره برداران به وجود آمده است. سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تسهیل امکانات و خدمات برای انجام مسافرت های دریایی اقدام به تعریف پروژه مطالعه توسعه زیر ساخت های مسافری در بندر ترکمن و طراحی اسکله شناور در بنادر ترکمن و گز نمود. شرکت مشاور هندسه پارس در بازدید های دوره ای با ارزیابی وضعیت گردشگری و مسافرت های دریایی و مالکیت و محدودیت های اراضی پس کرانه، اقدام به بررسی و ارائه گزارش هایی در رابطه با انتخاب محدوده اسکله ها در بندرهای فوق الذکر و انتخاب بهترین اسکله با در نظر گرفتن موقعیت فعلی بندر و تاثیرات بعدی ناشی از ساخت اسکله بر محیط زیست و دیگر موارد مرتبط نموده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

شرح خدمات شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه عبارتنداز : تدوین معیارها و بررسی بندر ترکمن و بندر گز در اسناد، بررسی وضعیت کنونی بندر و شرایط اراضی پس کرانه، فعالیت های در حال انجام در بندر، بررسی زیست محیطی خلیج گرگان، امکان سنجی جذب گردشگر دریایی به منطقه، پیش بینی تعداد مسافران در سال، فصل و روزهای پیک، طراحی مفهومی سایت پلان برای محدوده تحت مالکیت سازمان بنادر در پسکرانه و طراحی یک اسکله شناور مسافری برای بندر ترکمن و یک اسکله شناور مسافری برای بندر گز و برآورد قیمت ساخت و اجرا برای اسکله های طراحی شده و تهیه اسناد مناقصه برای به گزاری و انتخاب مجری طرح بوده است.

ویژگی مهم این پروژه :

با توجه به شرایط خلیج گرگان و اهمیت زیست بوم منطقه و کاهش تراز سطح آب در دریای خزر که موجب پسروی آب در سواحل اطراف خلیج گرگان شده است انتخاب نوع اسکله و محل احداث آن بسیار حائز اهمیت بوده است. در این پروژه علاوه بر در نظر گرفتن بحث های زیست محیطی، استفاده از اسکله به منظور خدمات گردشگری و جذب توریست برای بندر نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
عمق آب خور کم در خلیج گرگان و شیب کم بستر از عوامل موثر در ارزیابی و برآورد مالی پروژه بوده است.

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان بنادر و دریانوردی، 1397-1398 / به مدت چهار ماه

پروژه 1175
پروژه 1180
فهرست