1160 – احداث ترمینال گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1396 شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام) بندر سازی و سازه های دریایی 1160

شرح پروژه:

ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز در طرح EPC احداث ترمینال گوگرد بندر صادراتی ماهشهر با قابلیت صادرات 1 میلیون تن گوگرد در سال مورد نظر بود این پروژه شامل اجزای دریافت و ذخیره سازی گوگرد در خشکی و همچنین کلیه تجهیزات انتقال گوگرد تا کشتی می باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) صحه‌گذاری (Endorse) گزارش مطالعات مهندسی مقدماتی
ب) طراحی پایه (Basic Design)
• معماری
o تهیه پلان جانمایی ترمینال گوگرد
o طراحی پایه کلیه ساختمان‌ها (پلان اندازه‌گیری، دو نما و دو مقطع)
• مطالعات ژئوتکنیک
o تهیه شرح خدمات شناسایی‌های ژئوتکنیک مورد نیاز (قبل و پس از بهسازی در صورت لزوم)
o ارائه مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی بهسازی
• سیویل
o ارائه مشخصات فنی عملیات خاکی سایت با توجه به شرایط ژئوتکنیکی سایت
o ارائه مشخصات فنی سیستم زهکشی (فضای سبز).
o ارائه مشخصات فنی مصالح روسازی
o ارائه پلان بیسیک راه‌های دسترسی و شعاع قوس‌ها و طرح هندسی جاده‌ها به همراه مختصات و ابعاد
o ارائه پلان بیسیک شیب‌بندی سایت
o ارائه پلان بیسیک شبکه آبرسانی آب شرب
o ارائه پلان بیسیک شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی
o ارائه پلان بیسیک شبکه جمع‌آوری فاضلاب بهداشتی
• سازه
o ارائه معیار و مبانی طراحی سازه
o ارائه مشخصات فنی کارهای فلزی و بتنی
o ارائه گزارش طراحی سازه پایه ساختمان ها
• تأسیسات برقی، حفاظت کاتدیک، مخابرات و CCTV
o طراحی اولیه سیستم توزیع و حفاظت برق
o ارائه مبانی طرح شبکه و روشنایی محوطه
o ارائه مبانی طراحی مخابرات و CCTV
• تأسیسات
o تهیه مبانی طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
• مکانیک
o بررسی و تأیید مدارک Specification برای تجهیزات مکانیکی که در آن استانداردها، متریال، مشخصات تجهیز، اجزا و… مشخص می‌شود.
o بررسی، نظارت و تأیید نقشه‌های General Assembly مربوط به تمام تجهیزات انتقال مواد
• سیستم‌های کنترلی و ابزار دقیق
o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سیستم کنترل مورد نیاز اسکله بارگیری و سوله‌های ذخیره گوگرد
o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سیستم اعلام حریق
o تهیه و ارائه مشخصات فنی کلی سایر متعلقات اجرایی و نصب تجهیزات در سایت اعم از کابل و جعبه تقسیم ها و تیوب و فیتینگ ابزار دقیق و…
• پایپینگ
o مشخصات فنی متریال و کلاس طراحی خطوط و اقلام پایپینگ
o مشخصات فنی سیستم رنگ برای لوله‌کشی فلزی و تجهیزات
o مشخصات فنی تحلیل تنش سیستم لوله‌کشی روزمینی (سیستم فلزی)
o تهیه مدرک مشخصات فنی جوش
o تهیه مدرک تعیین ضخامت انواع لوله در سایزهای مختلف
o ارائه نقشه انواع ساپورت‌های سیستم لوله‌کشی
o مشخصات فنی اقلام ویژه پایپینگ نظیر Expansion Joint و صافی‌های دائمی پمپ‌ها
o تهیه مدرک Tie In و تعیین نقاط تحویل آب آتشنشانی
• فرآیند و ایمنی
o بررسی و تأیید دیاگرام‌های فرآیند (PFD) و لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID)
o تهیه، بررسی و تأیید لیست ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و کالاهای مورد نیاز پروژه
o تهیه، بررسی و تأیید مدرک تشریح کنترل
o انجام مطالعات خطر نظیر HAZOP، HAZID حسب نیاز پروژه
o تهیه مدارک مبانی طراحی ایمنی و اطفاء حریق
o تهیه مشخصات فنی کلی سیستم Gaseous total flooding system
o تهیه برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS)
o تهیه مشخصات فنی Passive Fire Fighting
ج) طراحی تفصیلی
• سیویل
• معماری
• سازه
• مکانیک
• لوله‌کشی
• برق، حفاظت کاتدیک
• مخابرات و CCTV
• سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق
• ایمنی و آتشنشانی
• تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
د) خدمات مهندسی خرید
و) تهیه دستورالعمل پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی، راهبری و نگهداری
ز) تهیه کتابچه‌های مهندسی

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت ماشین‌سازی اراک (سهامی عام)
1396 تا 1397

1159 – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC
1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)
فهرست