1155 – بندر صادراتی و خدماتی تمبک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
7 ماه شرکت نفت و گاز پارس بندرسازی و سازه های دریایی 1155

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

مدیریت و مهندسی ساخت – ژئوتکنیک

شرح پروژه:

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. بررسی و به‌روزرسانی و نهایی کردن شرح خدمات ژئوتکنیکی با شرکت فوگرو
2. بررسی و به‌روزرسانی و نهایی کردن متن قرارداد با شرکت فوگرو و انعقاد قرارداد با شرکت فوگرو
3. انجام خدمات مربوط به مسائل مالی و بانکی برای باز کردن LC
4. راهبری و پایش انجام خدمات میدانی ژئوتکنیک
5. نظارت بر انجام خدمات شرکت فوگرو
6. بررسی و گزارش نهایی شرکت فوگرو و ارسال نظرات فنی
7. انجام خدمات اضافه بر شرح موضوع قرارداد مطابق با ابلاغیه‌های کارفرما با رعایت مفاد قرارداد
8. مسئولیت کنترل و بررسی مطالعات ژئوتکنیک دریایی انجام شده توسط شرکت فوگرو به عهده عامل است و عامل موظف است تأیید این اطلاعات را از کارفرما اخذ نماید.
9. عامل خدمات موظف است کلیه گزارش‌ها و مدارک فنی را که از شرکت فوگرو دریافت می‌نماید در اسرع وقت در اختیار کارفرما قرار دهد.
10. عامل خدمات موظف است هرگونه پرداخت به شرکت فوگرو را با اطلاع‌رسانی و براساس تأیید کارفرما انجام دهد
11. تیم فنی عامل خدمات می‌بایست آمادگی لازم جهت پیشبرد موضوع قرارداد و شرکت در جلسات فنی به تشخیص کارفرما را داشته باشد
12. عامل خدمات متعهد می‌گردد که به‌عنوان امین کارفرما، حافظ منافع کارفرما بوده، در غیراین‌صورت مسئول می‌باشد.
13. از آنجایی که اطلاعات کارفرما به‌عنوان سرمایه‌های نهفته کارفرما محسوب می‌گردد، رعایت دقیق حفظ اسرار و امور کارفرما به‌عنوان اصل امانت‌دار لازم‌الاجرا است.
14. به‌کارگیری توانمندی‌های بالقوه خویش در جهت امور محوله به‌نحوی که امور محوله در زمان تعیین‌شده انجام گردد.
15. شناور یا شناورهایی که برای موضوع قرارداد از سوی شرکت فوگرو تأمین می‌گردد بایستی دارای گواهینامه‌ها بیمه‌نامه‌های معتبر دریایی باشند و عامل این موضوع را از شرکت فوگرو مطالعه خواهند نمود و در هر حال مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
انجام تشریفات مذاکره و گفتگو با شرکت فوگرو مطابق با اصول حرفه‌ای و مهندسی و انعقاد قرارداد با شرکت مذکور با موضوع بررسی و انجام عملیات شناسایی ژئوتکنیک دریایی در آب‌های عمیق در محدوده‌های مشخص شده توسط کارفرما با رعایت استانداردهای دریایی و مطابق با اسناد و مدارک قرارداد و ضوابط و دستورالعمل‌هایی که از سوی کارفرما ابلاغ می‌شود.

 

 

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
7 ماه

1154 – طراحی و نظارت بر احداث پایانه نفتی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش ( قطعه 59a ) در بندر امام خمینی
1156 – ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)
فهرست