1153 – تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)

تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
10 ماه 1395 صنایع نفت و گاز و پتروشیمیی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش 1153

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق- برق و مخابرات – خطوط لوله- سازه- ژئوتکنیک- سیویل – معماری-تاسیسات مکانیک- ایمنی وآتش نشانی

شرح پروژه:

پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی در استان خوزستان، بندر امام خمینی قطعهً a59 واقع می‌باشد. طراحی پایه توسط مشاور دیگری انجام شده است و شرکت هندسه پارس طی قراردادی با شرکت جهاددریا (پیمانکار EPC پروژه) تکمیل طراحی پایه و تفصیلی پروژه را به عهده گرفت. در آبان ماه 1395 شرکت دانیال انرژی سپهر کیش به عنوان کارفرما و سرمایه‌گذار پروژه تصمیم گرفت مهندسی پروژه مذکور را طی قراردادی به صورت مستقیم با هندسه پارس به انجام برساند. موضوع این پروژه شامل تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه انبار نفت با ظرفیت اسمی چهل هزار تن واقع در قطعه a59 اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی می‌باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید، شامل:
1- مهندسی فرایند
– تهیه معیارهای طراحی فرآیندی
– طراحی دیاگرام‌های فرایند (PFD) و دیاگرام‌های لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID) کلیه فرایندها
– تهیه جداول بارهای الکتریکی (Electrical Load Tables)
– تهیه مشخصات فنی و اندازه‌ها و برگه‌های فرایندی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات
– تهیه برگه‌های داده‌های فرایندهای ابزار دقیق
– انجام محاسبات هیدرولیکی
– طراحی و محاسبات شیرهای اطمینان و کنترل
– تهیه فهرست خطوط لوله و جدول مشخصات (Line Designation Table)
– تهیه مدرک Operating Manual
2- مهندسی مکانیک (تجهیزات ثابت و دوار)
– تهیه معیارهای طراحی مکانیکی
– تهیه مشخصات فنی کلیه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نظیر پمپ‌هافق مخازن و…
– تهیه برگ‌های داده‌های فنی تجهیزات ثابت و ماشین‌آلات نظیر پمپ‌ها، و مخازن پکیج‌ها و…
– انجام محاسبات ایستایی تجهیزات، انجام محاسبات لازم، ارائه توان و سایر مشخصات ماشین‌آلات دوار اصلی و فرعی مانند الکتروپمپ‌ها
– تهیه برآورد و فهرست مقادیر تجهیزات مکانیکی
– تهیه مشخصات فنی تجهیزات
– تهیه نقشه‌های ساخت مخازن
3- لوله‌کشی
– تهیه معیارهای طراحی لوله‌کشی (Piping Design Criteria)
– تهیه مشخصات فنی و مصالح لوله‌کشی
– تهیه محاسبات ضخامت لوله‌ها بر مبنای استانداردها و شرایط فرآیندی پروژه
– طراحی سه‌بعدی کلیه خطوط و تجهیزات مکانیکی با نرم‌افزارهای 3D
– طراحی و تهیه نقشه‌های موقعیت و نصب تجهیزات
– تهیه نقشه‌های Piping Plan و مقاطع لوله‌کشی در قسمت روزمینی و زیرزمینی
– تهیه نقشه‌های ایزومتریک لوله‌کشی بالاتر از 2 اینچ
– انجام محاسبات آنالیز تنش و ارائه نتایج
– نهایی‌سازی و تکمیل لیست لوله‌ها
– تهیه، تکمیل و نهایی‌سازی لیست و مشخصات فنی شیرها
– طراحی و تهیه نقشه‌های استاندارد لوله‌کشی
– تهیه مشخصات فنی عایق‌کاری حرارتی برای لوله‌کشی‌های مربوطه
– تهیه مشخصات فنی رنگ‌آمیزی لوله‌ها
– تهیه مشخصات فنی جوشکاری لوله‌کشی
– تهیه برآورد و فهرست مقادیر لوله‌کشی (MTO) و تجهیزات جانبی
4- کنترل و ابزار دقیق
– تهیه معیارهای طراحی سیستم ابزار دقیق
– تهیه سیستم کنترل و هماهنگی نقشه‌های P&ID
– تهیه مشخصات فنی برای تمام ادوات ابزار دقیق (Specifications)
– تهیه مشخصات اجرایی
– تهیه و نهایی‌سازی برگه‌های داده‌های فنی ابزار دقیق و دستگاه‌های F&G
– طراحی و تهیه نقشه‌های استقرار ابزار دقیق و ارتباط آنها
– تهیه نقشه‌های جزئیات نصب ادوات ابزار دقیق (Instrument Loop Diagrams)
– طراحی و تهیه نقشه‌های لوله‌کشی ابزار دقیق و جزئیات آنها
– تهیه دیاگرام‌های منطق و مدار منطق (Interlock & Sequence Logic Diagrams)
– تهیه نقشه‌ها و مدارک مربوط به سیستم F&G
– طراحی و تهیه نقشه‌های برق مربوط به ابزار دقیق و مشخصات و اندازه‌های سیستم و کابل‌های ابزار دقیق و جعبه‌های اتصالات مربوطه
– تهیه مدرک Effect & Cause
– تهیه نقشه‌های Instrument Diagram Distribution Power
– تهیه نقشه‌های جانمایی تجهیزات در اتاق کنترل
– تهیه نقشه‌های جزئیات کابل‌کشی در اتاق کنترل و محوطه عملیات (Schedule Cable)
– تهیه فهرست و لیست‌های ابزار دقیق (Instrument Index, Instrument List) و…
– تهیه نقشه‌های Diagram Wiring Termination مربوط به Box junction پانل‌ها و…
– طراحی و تهیه نقشه‌های سیستم کشف، اعلام و اطفاء حریق تأسیسات صنعتی
– تهیه نقشه‌های Detail & Layout Earthing Control & Instrumentation
– تهیه نقشه جزئیات کابل‌کشی برای Conduit Cable, Trench Cable, Tray Cable
5- برق
– تهیه معیارهای طراحی برق
– تهیه برگه‌های داده‌های فنی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات برقی
– انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها تعیین سایز کابل‌ها تهیه مشخصات فنی الکتروموتورها، تابلوهای LV ترانسفورماتورها، کابل‌ها و کلیه تجهیزات برقی
– انجام محاسبات مربوط به رله‌ای حفاظتی، استارتینگ موتورها و پخش بار
– تهیه جداول و فهرست‌های کابل‌ها (Cable Schedule)
– تهیه نقشه‌های تک‌خطی سیستم‌های برق (Single Line Diagram)
– طراحی سیستم‌ روشنایی و تهیه نقشه‌های اجرایی و محاسبات مربوطه
– طراحی شبکه اتصال زمین و تهیه نقشه‌های اجرایی
– تهیه فهرست مقادیر کالا
– تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌ها و سینی کابل‌ها
– تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌های زیرزمینی
– تهیه نقشه‌های طبقه‌بندی مناطق خطر (Hazardous Area Classification)
– تهیه نقشه‌های Standard Detail Drawings
– طراحی و محاسبات مربوط به حفاظت کاتدیک
– تهیه نقشه و محاسبات برق اضطراری و ژنراتور به همراه نقشه‌های اجرایی
6- سیویل، سازه، معماری و ژئوتکنیک
– طراحی ساختمان‌ها مطابق جانمایی سایت پلان پروژه
– طراحی فوندانسیون مخازن
– طراحی ایستگاه‌های پمپاز محصولات نفتی و آتشنشانی
– شلتر پمپخانه‌ها (آتشنشانی و فرآورده)
– کلیه رک‌ها و کانال‌های تأسیساتی زیرزمینی و روی زمین شامل: رک‌ها و کانال‌های خطوط انتقال برق ابزار دقیق و لوله‌کشی و کلیه جاده‌ها
– طراحی روسازی عبورگاه‌ها
– طراحی هندسی جمع‌آوری آب‌های سطحی و سیستم فاضلاب
– طراحی باندوال‌ها
– باسکول
– طراحی جمع‌آوری آب‌های سطحی، ترنج‌های تأسیسات و جوی‌ها با جزئیات شامل مقاطع، لول‌ها و اندازه‌های لازم برای اجرا
7- تهویه مطبوع (HVAC)
– تهیه معیارهای طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان‌ها
– انجام محاسبات تهویه برای همه ساختمان‌ها
– ارائه مشخصات سیستم‌های تهویه
– ارائه برگ داده‌های فنی سیستم‌های تهویه
– انجام محاسبات فاضلاب ساختمان‌ها
8- ایمنی و آتشنشانی
– تهیه معیارهای طراحی ایمنی و آتشنشانی
– تهیه نقشه‌های چیدمان ادوات ایمنی و آتشنشانی و شبکه آب آتشنشانی
– تهیه نقشه‌های لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID) سیستم های آتشنشانی
– تهیه چیدمان ردیاب‌های آتشنشانی و ادوات اعلام و اخطار
– طراحی و محاسبات سیستم‌های ایمنی و آتشنشانی شامل سایزینگ، محاسبه میزان آب آتشنشانی، سیستم فوم، سیستم‌های Total Flooding
– تهیه نقشه‌های Hazardous Area Classification
– تهیه نقشه‌های علائم خطر و راه‌های فرار
– تهیه برگه داده‌های فنی ادوات ایمنی و آتشنشانی
9- تلکام
– تهیه معیارهای طراحی تلکام
– تهیه برگه‌ داده‌های فنی کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات تلکام و CCTV
– انجام محاسبات مربوط به براورد بارها، تعیین سایز کابل‌ها، تهیه مشخصات فنی دوربین‌ها، رادیو، تلفن و کلیه تجهیزات مخابراتی
– انجام محاسبات مربوط به دوربین‌ها
– تهیه جداول و فهرست‌های کابل
– طراحی سیستم مخابرات و CCTV و تهیه نقشه‌های اجرایی و محاسبات مربوطه
– تهیه فهرست جانمایی کابل‌ها و سینی کابل‌ها
– تهیه نقشه‌های جانمایی کابل‌های زیرزمینی
– تهیه نقشه‌های Standard Detail Drawings
10-تهیه دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راهبری و نگهداری
– تدوین و تکمیل دستورالعمل‌های پیش‌راه‌اندازی و راهبری شامل شرح عملیات مرحله‌بندی‌شده راه‌اندازی، از کاراندازی، راه‌اندازی مجدد، روش‌های تخلیه و توصیه‌های ضروری به گروه عملیات جزو وظایف تیم مهندسی پروژه می‌باشد. در این راستا کتابچه‌های راه‌اندازی، راهبری و نگهداری تهیه و ارائه خواهند شد. این کتابچه‌ها شامل مدارک زیر خواهند بود:
o شرح فرآیند
o دیاگرام‌های فرآیند (PFD) و لوله‌کشی و ابزار دقیق (P&ID)
o دیاگرام‌های تک‌خطی
o لیست ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و کالاهای مورد نیاز پروژه
o سیستم‌های برقی، راه‌اندازی عملیات و از کاراندازی آن و نقشه‌های توزیع نیرو
o تشریح سیستم کنترل، نقشه‌های محل قرارگیری ابزار دقیق
o نقشه کل موقعیت استقرار تجهیزات (Plot Plan)
o دستورالعمل سازندگان در خصوص ماشین‌آلات
o دیاگرام‌های اصلی فرآیندی و اصلی سازندگان
o ارائه روش‌های آزمایش‌های قبل از راه‌اندازی
11-تهیه کتابچه‌های مهندسی
کتابچه‌های مهندسی در بخش‌های مختلف و برای دستگاه‌ها و ماشین‌آلات طرح توسط شرکت هندسه پارس تهیه و ارائه خواهد شد. این کتابچه‌ها در بر گیرنده نقشه‌های اصلی، مشخصات فنی، طراحی، اوراق داده‌های فنی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و کلیه اسناد ثبت و بازرسی از زمان ساخت تا زمان خاتمه راه‌اندازی خواهند بود.
12- خدمات مهندسی خرید:
در این بخش خدمات مهندسی مورد نیاز برای خرید و تأمین کالاهای پروژه توسط مهندس مشاور ارائه گردید. این خدمات شامل موارد ذیل می‌باشند:
– بررسی فنی پیشنهاد‌های سازندگان و تأمین‌کنندگان و تهیه TBE:
– اعمال اطلاعات فنی سازندگان و فروشندگان سیستم‌ها و تجهیزات در مدارک طراحی

 

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرما: شرکت دانیال انرژی سپهر کیش
مدت انجام 10 ماه
1395 و 1396

1152 – تکمیل مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی بندر خدماتی و صادراتی تمبک
1154 – طراحی و نظارت بر احداث پایانه نفتی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش ( قطعه 59a ) در بندر امام خمینی
فهرست