1147 – ارائه خدمات مشاوره عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین

ارائه خدمات مشاوره عالی در پروژه توسعه حرم امام حسین
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1395 مهندسی زیر ساخت ها ستاد بازسازی عتبات عالیات 1147

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

مدیریت و مهندسی ساخت – سازه- ژئوتکنیک – سیویل

شرح پروژه:

این پروژه بخشی از طرح توسعه حرمین شریفین در کربلای معلی می‏باشد که بر اساس مطالعات معماری مفهومی مصوب توسط سازمان عتبات عالیات و تولیت حرم امام حسین (ع) انجام خواهد شد. طرح توسعه حرمین در حالت کلی در چهار فاز دیده شده که سراسر اطراف حرمین را در بر می‏گیرد. در فاز اول پروژه حدود 8 هکتار در اولویت اجرایی قرار دارد. عمق گودبرداری در فاز اول حدود 15 متر بوده که 10 متر آن زیر تراز آب زیرزمینی می‏باشد. ساختمان‏های متنوعی از جمله شبستان، مضیف و کتابخانه در این محدوده طراحی و پیش‏بینی شده است. در این پروژه خدمات کنترل طراحی ژئوتکنیکی دیوار دیافراگمی نگهبان، طرح اسکلت بتنی و پی و همچنین کنترل روش و مراحل اجرای پیمانکار بر عهده این مشاور قرار گرفت.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

– دریافت و بررسی اطلاعات مورد نیاز جهت کنترل طراحی سازه و ژئوتکنیک
– تصویب معیارها و مبانی طرح
– کنترل طراحی گودبراری و پایدارسازی محـوطه، اسکلت سازه، تونل و زیرگذر اطراف سـازه، زهـکشی و آب‏‎بندی دائم
– بررسی روش اجرای گود، سازه و پی

 

ویژگی مهم این پروژه :

‌ – ابعاد بزرگ پروژه و درگیری بخش‏های تخصصی مختلف در ساختار پروژه
– سستی خاک فوقانی و تراز بالای آب زیرزمینی و دشواری‏های گودبرداری و پایدارسازی
– نیروی بزرگ برکنش آب با توجه به وزن کم سازه
– محدودیت های اجرایی در کشور عراق و لزوم توجه به محدودیت‏ها در طراحی و اجرا
– تنوع و اهمیت ساختمان‏های موجود در محدوده طرح
– معماری خاص فضاهای مذهبی با دهانه‏های بزرگ و ارتفاع زیاد
– لزوم توجه به اندرکنش‏های گودبرداری و تونل واقع در مجاورت آن

 

کارفرما و زمان انجام کار:

ستاد بازسازی عتبات عالیات
سال‌های 1395الی 1397

1146 – ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی احداث آب‌ شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب
1148 – تهيه پروپوزال فنی مناقصه EPC طرح توسعه بندر دقم عمان
فهرست