گروه پروژه‌های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

گروه پروژه‌های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی از مهمترین‌ترین گروه‌های مهندسین مشاور هندسه پارس بوده و در زمینه مدیریت و انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه‌سازی، طرح توسعه و طراحی تفصیلی تاسیسات نفت و گاز زیر را بر عهده دارد. این تاسیسات شامل موارد زیر می شوند:

 • طراحی مقدماتی، پایه و تفصیلی و همچنین نظارت کارگاهی، مهندسی خرید و تامین کالای واحد‌های تصفیه و تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
 • تاسیسات گازی و تولید میعانات
 • تاسیسات جانبی و سازه‌های پالایشگاهی
 • طراحی سیویل واحدهای پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی
 • تلمبه‌خانه‌ها
 • ایستگاه‌های کمپرسور
 • انبارها و مخازن ذخیره مواد نفتی
 • مطالعات امکانسنجی توسعه مخازن
 • خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 • تاسیسات کاهش فشار گاز
 • سیستم های اعلام و اطفاء حریق
 • ترمینال های صادرات و واردات مواد نفتی
 • تاسیسات اسکله‌های نفتی
 • مهندسی کارگاهی و نظارت عالیه بر فعالیت‌های فوق
 • مهندسی خرید و تامین کالا

بخش‌های تخصصی خدمات مهندسی در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی

فهرست