مهندسی بنادر و سازه‌های دریایی

اصلی‌ترین موضوع فعالیت مهندسین مشاور هندسه پارس فعالیت در حوزه تخصصی مهندسی بنادر و سازه‌های دریایی است و شامل موارد زیر می شود:
(1) مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی و مراحل اول و دوم بنادر صیادی، بنادر و سازه‌های دریایی
(2) مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی احداث بنادر
(3) مطالعات لایروبی و نظارت بر آن
(4) طراحی و برنامه‌ریزی بنادر
(5) مطالعات ارزیابی اجمالی و تفصیلی زیست محیطی بنادر
(6) مطالعات هیدرودینامیک، مورفولوژی و رسوب و مطالعات ناوبری
(7) پیش بینی بار و ارائه برنامه استراتژیک توسعه
(8) مطالعات سرمایه‌گذاری در زمینه حمل و نقل کالا در بنادر
(9)طراحی و نظارت سازه های برداشت آب از دریا به منظور تامین آب سیستم های خنک کن و آب شیرین کن

بخش‌های تخصصی خدمات مهندسی در پروژه‌های دور از ساحل و ساحلی

فهرست