معرفی

بخش مکانیک تجهیزات شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس مسئولیت طراحی ارائه خدمات مهندسی در رابطه با تجهیزات نفتی و سایر تجهیزات تخصصی اعم از تجهیزات ثابت و دوار را عهده‌دار بوده و در این راستا با به کارگیری استانداردهای بین‌المللی سعی در به روز کردن طراحی‌ها و ارائه خدمات مهندسی را داشته است.از ویژگی‌های مشخص بخش مکانیک در مهندسین مشاور هندسه پارس دارا بودن متخصصان بسیار با تجربه در زمینه طراحی و پیشنهاد مشخصات تجهیزات نفتی ثابت مانند مخازن ذخیره، تحت فشار و غیره و همین طور تجهیزات دوار مانند پمپ‌ها را نام برد. در ضمن این بخش دارای کارشناسان ورزیده در خصوص سایر تجهیزات صنعتی نیز می‌باشد. نظارت عالیه بر تهیه دستورالعمل‌های نصب و بهره برداری و همین طور تجربیات زیاد در نظارت کارگاهی یکی دیگر از مشخصه‌های بارز این بخش در راستای تسهیل روند پیشرفت پروژه‌ها تا مرحله بهره‌برداری می‌باشد.

 

پرسنل

پرسنل بخش تخصصی مکانیکتجهیزات در مهندسین مشاور هندسه‌پارس شامل (الف) کارشناسان تمام‌وقت و (ب) مشاوران ارشد پاره‌وقت می‌باشد. مشاوران ارشد پاره‌وقت شامل متخصصان شناخته شده کشور می‌باشند که با توجه به نوع تخصص ویژه مورد نیاز در آن پروژه جهت مشاوره و کنترل گزارش‌ها و نقشه‌ها استفاده می‌شود.

 

امکانات کامپیوتری و نرم افزارها

نرم‌افزارهای مورد استفاده در بخش تخصصی مکانیک تجهیزات به شرح ذیل می‌باشند:

 

  • PV Elite
  •    TANK

هر یک از کارشناسان این بخش تخصصی دارای کامپیوتر اختصاصی می‌باشند و تمام کامپیوترها متصل به اینترنت و همچنین شبکه داخلی شرکت هستند. شبکه مکاتبات داخلی شرکت نیز روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد و دسترسی به آن از سایت شرکت از تمام نقاط جهان مقدور است. همکاران شرکت با کمک شبکه داخلی شرکت می‌توانند از محل‌های فیزیکی مختلف با هم در ارتباط باشند. در ضمن ارتباط با کارفرمایان و همکاری با سایر شرکت‌های داخلی و خارجی به سادگی انجام می‌شود.

 

برخی پروژه های انجام شده توسط این بخش عبارتند از:

  • مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس
  • خدمات مهندسی جهت تهیه طرح پایه (Basic) طرح توسعه بندر صادراتی (نفتی) ماهشهر
  • ارائه خدمات مهندسی در پروژه بازسازی اسکله (نفتی) C1 و تخریب و نوسازی اسکله (نفتی) C5 بندر شهید باهنر
فهرست