معرفی

بخش تخصصی سیویل کارهای مربوط به طراحی هندسی راه، طراحی معابر و محوطه سازی، روسازی، تهیه پلان تسطیح و نیز طراحی سیستم های جمع آوری آبهای سطحی، تحت عنوان بخش تخصصی سیویل انجام می شود. کارشناسان این بخش دارای تخصص های عمران- آب، مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی و مهندسی عمران- سازه می باشند.

 

جایگاه

بخش تخصصی سیویل یکی از بخش های تخصصی مهندسین مشاور هندسه پارس است که در کنار سایر بخش های تخصصی شرکت به مطالعات طراحی و ارائه خدمات مهندسی در پروژه های مختلف می پردازد. این بخش از جایگاه مهمی در طراحی بنادر، پالایشگاهها و سایر مجتمع های صنعتی دارد.

 بخش تخصصی سیویل

 

پرسنل

پرسنل بخش تخصصی سیویل در مشاورین هندسه پارس شامل کارشناسان تمام وقت شرکت و مشاوان ارشد پاره وقت می باشد. مشاوران ارشد پاره وقت شامل چند تن از متخصصان شناخته شده کشور می باشند که با توجه به نوع پروژه و تخصص ویژه مورد نیاز در آن پروژه جهت مشاوره و کنترل گزارش ها و نقشه ها از خدمات آنها استفاده می شود.

 

امکانات کامپیوتری و نرم افزارها

از آنجا که بسیاری از امور تحلیل و طراحی در بخش تخصصی سیویل با استفاده از رایانه انجام می شود نرم افزارهای تخصصی مختلفی در این بخش مهندسی مورد نیاز می باشد. نرم افزارهای مورد استفاده در بخش سیویل این مهندسین مشاور به شرح ذیل است:

 • EPA SWMM 5.0 با قابلیت مدلسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی و روندیابی
 • AUTODESK LAND، CSDP و AUTODESK AUTOCAD CIVIL DESIGN (NEW GENERATION OF LAND) با قابلیت تهیه پلان مهندسی، پروفیل های طولی و عرضی و محاسبه احجام عملیات خاکی
 • EPA NET و WATER CAD با قابلیت مدلسازی شبکه آبرسانی
 •  SEWER با قابلیت مدلسازی شبکه جمع آوری فاضلاب

پروژه ها

بخش تخصصی سیویل مهندسین مشاور هندسه پارس پروژه های مختلفی را به اتمام رسانده است، برخی از پروژه های این بخش تخصصی به شرح ذیل می باشد:

 • انجام مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس شامل محوطه راه ها، جمع آوری آبهای سطحی، جمع آوری فاضلاب، شبکه آب شرب و آب فضاهای سبز بندر.
 • انجام مطالعات سیویل طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر.
 • انجام مطالعات سیویل گمرک و آب شیرین کن خارگ.
 • انجام مطالعات سیویل شهرک صنعتی هرمزگان به مساحت 800 هکتار.
 • انجام مطالعات سیویل بندر صادراتی و وارداتی کالاهای نفتی و غیرنفتی اروندکنار.
 • انجام مطالعات سیویل پایانه نفتی مراغه.
 • مطالعات فاز مقدماتی بررسی سیستم آبگیری از دریا برای تأمین آب مجتمع پرورش میگوی رودیک.
 • طراحی هیدرولیکی سیستم آبگیری از دریا برای خنک سازی تجهیزات فاز 19 عسلویه.
فهرست