معرفی

تخصص دریایی یکی از شاخه‌های اصلی مهندسی بندرسازی و سازه‌های دریایی است و طراحی و برنامه‌ریزی بنادر، مطالعات هیدرودینامیک و رسوب، طراحی جنبه های دریایی سازه های ساحلی و فراساحلی از موضوعات اصلی این بخش تخصصی محسوب می شوند.

 

جایگاه

بخش تخصصی دریایی یکی از شاخه‌های تخصصی اصلی در مهندسین مشاور هندسه‌پارس است زیرا رشته بندرسازی و سازه‌های دریایی یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت می باشد. بخش تخصصی دریایی با همکاری سایر بخش‌های تخصصی شرکت مانند حمل‌ونقل، اقتصاد، تاسیسات، معماری، سازه و ژئوتکنیک به ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های مختلف دور از ساحل و ساحلی مشغول می‌باشد.

 

پرسنل

مدیریت پروژه‌های بندرسازی و سازه‌های دریایی طیف گسترده‌ای از مدیران پروژه و سایر پرسنل را در مهندسین مشاور هندسه‌پارس به خود اختصاص می‌دهد. بخش تخصصی دریایی یکی از بخش‌های اصلی ارائه خدمات به مدیریت پروژه‌های بندرسازی و سازه‌های دریایی است. پرسنل بخش تخصصی دریایی در مهندسین مشاور هندسه‌پارس شامل (الف) کارشناسان تمام وقت و (ب) مشاوران ارشد پاره‌وقت می‌باشد.مشاوران ارشد پاره‌وقت شامل چند تن از متخصصان شناخته شده کشور می‌باشند که با توجه به نیازهای خاص هر پروژه، از تجربیات ایشان استفاده می‌شود.

بندرسازی و سازه‌های دریایی

امکانات کامپیوتری و نرم‌افزارها

استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری به منظور انجام مدلسازی و بسیاری از تحلیل‌ها در بخش تخصصی دریایی ضروری است. نرم‌افزارهای مورد استفاده در بخش تخصصی دریایی این مشاورین به شرح ذیل می‌باشند:

–         MIKE 2007

این نرم‌افزار مجموعه‌ای کامل برای مدلسازی شرایط مختلف هیدرودینامیکی و انتقال رسوب می‌باشد. به عنوان مثال از این نرم‌افزار برای مدلسازی شرایط هیدرودینامیک در بندر خلیج‌فارس، تعیین میزان نفوذ امواج داخل حوضچه بندر خلیج‌فارس و بندر تجاری کیش، مدلسازی پخش حرارت در آبگیر مبین، مدلسازی پخش حرارت در آبگیر کاویان، مدل‌سازی پخش شوری در آب‌شیرین‌کن بندر کیش، مدلسازی پخش حرارت در آبگیر بندرعباس و چندین پروژه دیگر استفاده شده است.

–         CORMIX

کاربرد این نرم‌افزار در مدل‌سازی میدان نزدیک برای تحلیل و طراحی سیستم خروجی پساب‌ها به محیط ‌های آبی می‌باشد. این نرم‌افزار در چندین پروژه در شرکت هندسه‌پارس به کار برده شده است. برای مثال می‌توان به مدلسازی میدان نزدیک پخش شوری در پروژه آب شیرین‌کن بندر کیش و مدلسازی میدان نزدیک پخش حرارت در پروژه‌های آبگیر مبین، فاز 2 آبگیر عسلویه، آبگیر بندرعباس اشاره کرد.

–         SACS

کاربرد این نرم‌افزار در تحلیل و طراحی سازه‌های دور از ساحل مانند سکوها می‌باشد.

–         CRESS

این نرم‌افزار به منظور طراحی پروژه‌های ساحلی کاربرد دارد و برخی از طراحی‌های انجام شده در شرکت هندسه‌پارس مانند طراحی اطاله موج‌شکن کیش توسط این نرم‌افزار کنترل شده است.

–         Symphoney

این نرم‌افزار برای شبیه سازی عملیات بندر مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال از این نرم‌افزار در مدل‌سازی عملیات کانتینری در بندر شهیدرجایی استفاده شده است. علاوه بر استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری تجاری، با توجه به توانایی‌های کارشناسان این بخش تخصصی، تاکنون نرم‌افزارهای صفحه گسترده (Spreadsheet) مختلف بسته به نیاز برای محاسبات هیدرودینامیکی، رسوب و برنامه‌ریزی بندر توسعه یافته‌اند که شامل موارد ذیل می‌باشند:

الف- نرم‌افزار محاسبه مشخصات موج از باد

ب- نرم‌افزار محاسبه نرخ انتقال رسوب در کانال‌ها

ج- نرم‌افزار به کارگیری تئوری صف در شبیه‌سازی عملیات بندری

د- نرم‌افزار محاسبات هیدرولیکی خطوط لوله

ه- نرم‌افزار محاسبات هیدرولیکی کانال‌های باز

ی- نرم‌افزار طراحی سازه‌های انتقال آب

 

پروژه های بخش تخصصی دریایی در هندسه پارس

بخش تخصصی دریایی مهندسین مشاور هندسه پارس پروژه های مختلفی را به اتمام رسانده است برخی از پروژه های این بخش به شرح ذیل ذکر می شود:

مطالعات امکان سنجی احداث اسکله های نفتی جزایر خلیج فارس که بررسی شرایط هیدرودینامیکی جزایر و همچنین مکان یابی مناسب و جانمایی اجزا دریایی در این پروژه بر عهده بخش تخصصی دریایی بوده است

بازسازی و نوسازی اسکله های نفتی c1 و c5 بندر شهید باهنر(به عنوان مشاور همکار پیمانکار EPC)

مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس که مطالعات مربوط به برنامه ریزی ترمینال های مختلف بندر در این پروژه توسط بخش تخصصی دریایی انجام گرفته است.

تهیه پیشنهاد فنی مناقصه EPCآبگیر پتروشیمی کاویان که مطالعات پخش حرارت بخشی از فعالیت های بخش تخصصی دریایی در این پروژه بوده است.

مطالعات مستحکم و ایمن سازی و لایروبی حوضچه دریایی نکا

مطالعات پخش حرارت فاز 2 آبگیر عسلویه با استفاده از نرم افزارهای CORMIX و MIKE

مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفضیلی بندر تجاری کیش که مطالعات هیدرودینامیک،رسوب،ناوبری،برنامه ریزی ترمینال های مختلف بندر،طراحی مرحله اول و دوم اطاله موج شکن های بندر و طراحی عملیات لایروبی حوضچه بندر از جمله فعالیت های بخش تخصصی دریایی در این پروژه بوده است.

فهرست