معرفی

هدف اصلی بخش تخصصی ایمنی شناسایی مخاطرات منجر به حریق و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش صدمات به تجهیزات و افراد و ایمن‌سازی کلیه تاسیسات و بناها می‌باشد. در راستای این هدف تلاش چشمگیری در زمینه افزایش دانش طراحی، استفاده از استانداردهای بین‌المللی و آیین‌نامه‌های داخلی، استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و تجهیزات قابل حصول در پروژه‌های کشور صورت گرفته است. عمده فعالیت این گروه شامل طراحی روش‌های شناسایی و اطفاء حریق بوده که در عرف به «طراحی‌ سیستم‌های فعال ایمنی» مشهور است اما طراحی سیستم‌های غیرفعال و سازه‌های ضدحریق، طراحی سیستم‌های آشکارسازی و اعلان حریق، آنالیز انفجار، آنالیز ریسک، طبقه‌بندی فضاهای خطرناک و طبقه‌بندی تجهیزات خطرناک نیز در این گروه انجام می‌شود. فرآیند طراحی شامل تعیین سیستم‌های مورد نیاز، تهیه مدارک محاسباتی، تهیه مدارک پایه طراحی، تهیه مشخصات فنی تجهیزات، تهیه نقشه‌های جانمایی تجهیزات، تهیه مدارک داده‌های فنی و درخواست مواد و تجهیزات از فروشندگان و ارزیابی فنی پیشنهادات آن‌ها می‌باشد.

 

جایگاه

بخش مهندسی ایمنی شرکت هندسه‌پارس به عنوان یک گروه مستقل در نمودار سازمانی این شرکت با عنوان «بخش ایمنی» در زیر گروه مدیریت پروژه‌های نفت و گاز تشکیل شده است. اگر چه اهمیت این گروه در پروژه‌های صنایع نفت و گاز نمود چشمگیری دارد اما مطالعات ایمنی پروژه‌های تونل‌های زیرزمینی، سازه‌های دریایی و ساختمان های تجاری- اداری بلند مرتبه نیز بسیار مهم است و از جمله موضوعات فعالیت‌ این گروه می باشد. هم‌اکنون گروه‌ تخصصی مهندسی ایمنی در تقریبا کلیه پروژه‌های شرکت هندسه‌پارس فعالیت می‌نماید.

 

پرسنل

پرسنل بخش تخصصی ایمنی در مهندسین مشاور هندسه‌پارس شامل (الف) کارشناسان تمام‌وقت و (ب) مشاوران ارشد پاره‌وقت می‌باشد. مشاوران ارشد پاره‌وقت شامل چند تن از متخصصان بسیار با تجربه می‌باشند که با توجه به نوع پروژه جهت مشاوره و کنترل گزارش‌ها و نقشه‌ها همکاری می نمایند.
امکانات کامپیوتری و نرم‌افزارها

استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری به منظور انجام مدلسازی و بسیاری از تحلیل‌ها در بخش تخصصی ایمنی ضروری است. برخی نرم‌افزارهای مورد استفاده در بخش تخصصی ایمنی به شرح ذیل می‌باشند:
EPANET
PIPENETPHAST
هر یک از کارشناسان این بخش تخصصی دارای کامپیوتر اختصاصی می‌باشند و تمام کامپیوترها متصل به اینترنت و همچنین شبکه داخلی شرکت هستند. شبکه مکاتبات داخلی شرکت نیز روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد و دسترسی به آن از سایت شرکت از تمام نقاط جهان مقدور است. همکاران شرکت با کمک شبکه داخلی شرکت می‌توانند از محل‌های فیزیکی مختلف با هم در ارتباط باشند. در ضمن ارتباط با کارفرمایان و همکاری با سایر شرکت‌های داخلی و خارجی به سادگی انجام می‌شود.

 

بخش تخصصی ایمنی

 

 بخش تخصصی ایمنی مهندسین مشاور هندسه پارس بخش تخصصی مکانیک تجهیزات مهندسین مشاور هندسه پارس پروژه های مختلفی را با کیفیت به اتمام رسانده است، برخی از آنها به شرح ذیل می باشند:
1) مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیره
2) انجام خدمات مشاور مادر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجتمع بندری شهید رجایی (89 – 88)
3) مطالعات امکان سنجی تکمیلی و مطالعات مرحله اول پیشرفته تونل صیاد شیرازی از محدوده شمال میدان سپاه تا محدوده جنوب بزرگراه بعثت
فهرست