ارائه خدمات مشاوره در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری:

از آنجا که اغلب پروژه‌های بزرگ و طرح‌های عمرانی، نیازمند مطالعات اقتصادی می‌باشد، شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس اقدام به تشکیل بخش تخصصی مطالعات اقتصادی نموده است.

این بخش علاوه بر ارائه خدمات به سایر پروژه‌های تخصصی خود، می‌تواند خدمات اقتصادی نظیر:

مشاوره مدیریت در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری

تهیه طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی

مشاوره در زمینه انعقاد قراردادهای BOT,BOO  و نظایر آن

مشاوره مدیریت در زمینه تامین منابع مالی

مطالعات مفهومی و امکان‌سنجی

مدیریت و انجام خدمات مهندسی طرح‌های سرمایه‌گذاران

مدیریت طرح در بخش تامین کالا و ساخت طرح‌های سرمایه‌گذاران

مهندسی ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاران را ارائه نماید.

 

مزیت بخش مطالعات اقتصادی در شرکت هندسه‌پارس

از مزیت‌های بخش مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهندسین مشاور هندسه‌پارس به موارد ذیل اشاره می‌شود:

یکپارچگی خدمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سایر خدمات تخصصی مهندسی و طراحی سوابق همکاری عملی با کارفرمایان و همچنین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مختلف تا مرحله انعقاد قرارداد بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و راهبری قرارداد.

 

مشاوران و کارشناسان کلیدی:

مشاورین هندسه‌پارس در انجام مطالعات اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری از خدمات مشاوران و کارشناسان کلیدی و مجرب استفاده می‌نماید.

 

امکانات نرم‌افزاری بخش مطالعات اقتصادی

از آنجا که بسیاری از امور تحلیل و طراحی در بخش مطالعات اقتصادی با استفاده از رایانه انجام می‌شود، نرم‌افزارهای تخصصی مختلفی در این بخش مورد استفاده می‌باشند:

 

¨     GAUSS ¨     EVIEWS ¨     SPSS ¨     CAMFAR
¨     LIMDEP ¨     GAME ¨     TSP ¨     STATA

پروژه ها:

برخی از عناوین پروژه های این بخش عبارتند از:

1) مطالعات و بازنگری طرح جامع و طراحی تفصیلی بندر تجاری کیش و طراحـی آب شیرین کن جزیر

2) مطالعات طرح جامع و جانمایی و ارائه خدمات مشاور مادر بندر خلیج فارس

3) تهیه مدارک فنی جهت اخذ مجوز بهره برداری از کارگاه ساخت و تعمیر شناور

فهرست