بازدید 3 روزه در رابطه با بازنگری طرح جامع بنادر سازمان منطقه آزاد کیش

بازدید 3 روزه در رابطه با بازنگری طرح جامع بنادر سازمان منطقه آزاد کیش

شرح خبر: جزیره کیش به دلیل ماهیت گردشگری و همچنین منطقه آزاد بودن دارای اهمیت خاصی می‌باشد. این جزیره دارای دو بندر اصلی مجتمع بندری کیش و میرمهنا می‌باشد. از…
IMG_20200912_110734

مطالعات پروژه آماده سازی زمین پتروشیمی کنگان

شرح خبر: مهندس عسگریان مدير پروژه مهندسين مشاور هندسه پارس : مطالعات پروژه آماده سازی زمین پتروشیمی کنگان در هندسه پارس آغاز شد. این پروژه به لحاظ موقعیت مکانی در…
فهرست