رضا مرزوقی

r-marzooghi

معرفی کتاب های همکار ما آقای مهندس رضا مرزوقی

شرح خبر: همکار عزیز ما آقای مهندس رضا مزروقی از سال 1391 با هندسه پارس همکاری داشته و به صورت پیوسته ناظر پروژه های شرکت در کیش بوده است. مهندس…
فهرست