خدمات مهندسی

مهندس سیاوشی

آغاز پروژه «انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدورهای B,V بندر خلیج فارس»

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس گفت :  پروژه «انجام مطالعات خطوط لوله نفتی کریدور های B,V بندر خلیج فارس » آغاز شد. همزمان با بهره برداری از پالایشگاه بزرگ…
فهرست