تطویل موج شکن

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس

آغاز پروژه «انجام مطالعات تطویل موج شکن غربی بندر شهید حقانی »

مهندس سیاوشی مدیر پروژه هندسه پارس گفت :  از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مهندسین مشاور هندسه پارس به عنوان برنده مناقصه پروژه « انجام مطالعات تطویل…
فهرست