تاسیسات مکانیک

  1. خانه
  2. نمونه کارها
1161

1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 18 ماه 1396 بندر خلیج فارس بندرسازی و سازه های دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 1161 شرح…
فهرست