بندرسازی

  1. خانه
  2. نمونه کارها
پروژه 1189

پروژه 1189

ارائه خدمات مشاور تخصصی به کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد 12 ماه 1397 — سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی…
فهرست