پروژه 1188

خدمات مشاوره مهندسی، بازرسی فنی و ارزیابی جامع اسلکه نفتی فلات قاره در لاوان و تهیه اسناد مناقصه تعمیرات اساسی آن

1188-1
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
11 ماه 1398 شرکت پالایش نفت لاوان بندرسازی و سازه های دریایی 1188

بخش های مختلف مهندسی (مکانیک، برق، سازه، ژئوتکنیک، پایپینگ، فرآیند، سیویل، ابزاردقیق، معماری)، کنترل پروژه، و پیمان و رسیدگی، مدیریت اسناد و مستندات

شرح پروژه:

با توجه به طرح های توسعه ای انجام شده در پالایشگاه لاوان در سالهای اخیر و رسیدن به ظرفیت پالایش 55000 بشکه نفت خام در روز ، افزایش تولید فرآورده های مختلف نفتی ، بنزین ، گاز مایع و همچنین دیگر طرحهای توسعه ای آتی ، انجام تعمیرات اسکله موجود شرکت نفت فلات قاره و همچنین نوسازی تجهیزات آن اجتناب ناپذیر بوده و در سه فاز بشرح زیر در دستور کار بهره برداران آن قرار گرفت.
فاز اول) : تعمیرات اضطراری ، ایمن سازی و ضروری اسکله که مربوط به پایداری ، استحکام و تضمین ادامه بهره برداری از اسکله می باشد به نحوی که افزایش عمر اسکله تا 20 سال آینده تضمین گردد. ( ازجمله نوسازی مسیر خاکی و Pipe Sleeper های خطوط لوله روی آن – تعویض تنشن وایرها – تعویض سیستم هیدرولیکی و هدایت بازوهای بارگیری – نوسازی سکوی اپراتور بازوهای بارگیری – نوسازی اتاق اسکان اپراتورهای اسکله )
فاز دوم) : استاندارد سازی راهبری اسکله و بازوهای بارگیری با نوسازی تجهیزات اسکله (از جمله ارتقا سیستم اطفا حریق – ارتقا ایمنی در کشتی های نفتی )
فاز سوم) : طرح توسعه و بهسازی به گونه ای که در پهلوگیری اسکله ، زمان و مدت بارگیری فرآورده های نفتی یا تخلیه خوراک میعانات گازی پالایشگاه مطابق استانداردهای تعریف شده بارگیری و زمان اشغال اسکله صورت پذیرد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

تجهیز کارگاه (شامل تامین دفاتر اداری ، انبار ، محوطه سازی و فنس کشی و …)
حضور تیم های کارشناسی (سازه ، برق، ابزار دقیق ، مکانیک ، سیویل و…) بمنظور بازدید های میدانی ، شناسایی و تعیین نواحی تعمیراتی
انجام بازرسی های فنی از سازه اسکله (زیر سطح آب و بالای سطح دریا)
انجام بازرسی های فنی از خطوط لوله ، تجهیزات و تاسیسات اسکله(زیر سطح آب و بالای سطح دریا)
نظارت بر کلیه مراحل بازرسی ، جمع‌آوری نتایج ، تحلیل و ارائه گزارش بازرسی در کلیه بخشها
طراحی پایه تعمیرات موردنیاز سازه اسکله ، خطوط لوله ، تجهیزات و تاسیسات موجود و نوسازی راه سنگی
آنالیز مهندسی استحکام سازه ، محاسبات پایداری پل ها ، سکو ها ، دلفین ها و دیگر اجزای اسکله و تهیه طرح تفصیلی تعمیرات اسکله(Detail Engineering)
بررسی های فنی و ارائه طرح نوسازی سیستم های بازوهای بارگیری(Detail Engineering)
بررسی فنی و ارائه طرح جایگزین سیستم حفاظت کاتدیک اسکله (Impressed Current) و ارائه طرح تفصیلی تعمیراتی (Detail Engineering)
تهیه متره، برآورد و اسناد مناقصه برای انجام تعمیرات اسکله(توسط پیمانکار) در هر سه فاز
تهیه اسناد مناقصه؛ انتخاب مشاور، نظارت کارگاهی، انتخاب بازرس شخص ثالث مربوط به عملیات اجرایی فاز 1 تعمیرات اسکله

ویژگی مهم این پروژه :

اسکله مورد مطالعه قدمت زیادی دارد و جمع آوری اطلاعات آن به خصوص در بخش تجهیزات و فرآیند بسیار مشکل است. هماهنگی بخش های مهندسی و بازرسی برای رسیدن به طرح مناسب تعمیراتی، یکی از چالش های مهم در این پروژه بوده است.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پالایش نفت لاوان
1398

پروژه 1184
پروژه 1189
فهرست