پروژه 1182

خدمات طراحی و مهندسی سیستم آبگیری و تخلیه پساب پروژه آب شیرین کن لیان

1182
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
طراحی 7 ماه و بخش نظارت عالیه 18 ماه 1397 شرکت مپنابویلر بندرسازی و سازه های دریایی 1182

شرح پروژه:

با توجه به افزایش جمعیت، کاهش نزولات جوی، افزایش دما و رشد اقتصادی کشور، اقداماتی مثل کاهش تلفات انتقال و صرفه‌جویی در مصرف آب، به تنهایی کافی نیست و نیاز به منابع جدید احساس می‌شود. یکی از اقدامات مؤثر، نمک‌زدایی یا شیرین‌سازی آب دریا است. بدین منظور پروژه آب شیرین کن لیان در بوشهر به منظور تامین 50000 متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز با دبی آبگیری به میزان حدود 150000 مترمکعب در شبانه روز تعریف شده است. آبگیری از دریا توسط خطوط لوله دریایی یا روش های بهینه دیگر انجام می شود. سیستم تصفیه آب دریا از نوع اسمز معکوس (RO) شامل 12 پکیج به صورت یکبار گذر درنظر گرفته شده است.
محل سایت مورد نظر برای احداث واحدهای شیرین سازی و همچنین تاسیسات آبگیری از دریا، واقع در استان بوشهر و در مختصات جغرافیایی 28 درجه و 52 دقیقه شمالی و 50 درجه و 50 دقیقه شرقی قرار دارد. زمین درنظر گرفته شده برای احداث این پروژه در نزدیکی بوشهر در شهرک صنعتی لیان (سرتل) مطابق با تصویر زیر می باشد. ارتفاع زمین ساحلی از سطح مد دریا حدودا 2 الی 4 متر می باشد. محل تقریبی ساخت حوضچه آبگیر با رنگ زرد مشخص شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

انجام طراحی مفهومی، طراحی اولیه و طراحی تفصیلی آبگیر و خطوط لوله آبگیری دریایی در شرح کار شرکت هندسه پارس به عنوان مشاور دریایی طرح می باشد. همچنین خدمات نظارت عالیه و مهندسی خرید نیز توسط مشاور در حال ارائه به کارفرمای محترم می باشد.

 

ویژگی مهم این پروژه :

با توجه به شرایط خلیج گرگان و اهمیت زیست بوم منطقه و کاهش تراز سطح آب در دریای خزر که موجب پسروی آب در سواحل اطراف خلیج گرگان شده است انتخاب نوع اسکله و محل احداثبا توجه به محدودیت های مالی پروژه، بهینه سازی هزینه های پروژه، بویژه در بخش دریایی از اولویت های مهم این پروژه می باشد که با وجود زمان کوتاه طراحی (7 ماه) به خوبی توسط این مشاور در حال انجام می باشد.

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرما: شرکت مپنابویلر
شروع پروژه : 7 / 11 / 1397
زمان قرارداد : بخش طراحی 7 ماه و بخش نظارت عالیه 18 ماه می باشد

پروژه 1180
پروژه 1184
فهرست