1163 – احداث مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی قطعه T30 در مجتمع بندری شهید رجایی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
20 ماه 1396 تهران صنایع نفت و گاز و پتروشیمیا شرکت کالای پتروشیمی 1163

شرح پروژه:

شرکت کالای پتروشیمی به منظور تأمین سوخت مورد نیاز جهت امر بانکرینگ و همچنین انجام فعالیت‌های صادرات و ترانزیت فرآورده‌های نفتی نسبت به احداث پایانه نفتی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی طی یک قرارداد BOT با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اقدام کرده است. مقرر است مهندسین مشاور هندسه پارس در چهارچوب قرارداد طراحی پایه پروژه مذکور در محدوده قطعه T30 را به انجام برساند. خدمات مرتبط به پروژه در بر گیرنده کلیه بررسی‌های مهندسی پروژه شامل هرگونه فعالیت مهندسی که جهت طراحی کامل پروژه مذکور به همراه اخذ تأییدیه از مشاور نفتی اداره کل بنادر و دریانوردی بایستی صورت پذیرد و همچنین تهیه اسناد مناقصه EPC پس از طراحی Basic و اخذ تأییدیه از کارفرما و اداره کل بنادر هرمزگان می‌باشد. پس از انتخاب پیمانکار EPC توسط کارفرما، کنترل و نظارت بر مدارک طراحی تفصیلی تهیه شده توسط پیمانکار EPC و نظارت بر حسن اجرای تعهدات پیمانکار از وظایف این مشاور می‌باشد. سایت مورد نظر به وسعت 2/9 هکتار در اراضی پشتیبانی بندر خلیج فارس قطعه (T30) واقع در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی در 20 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

2-1. مطالعات مفهومی
2-2- طراحی پایه:
• جمع‌آوری اطلاعات اقلیمی و آب و هوای منطقه‌ای (دما، رطوبت، میزان بارندگی سالانه و…)
• تهیه شرح خدمات برای نقشه‌برداری و مطالعات ژئوتکنیک و طرح بهسازی بستر
• بررسی نقشه زمین و تهیه مدارک مربوط به آماده‌سازی کامل زمین شامل فنس‌کشی، گیت، گریدینگ، جاده‌سازی، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و…
• تهیه برآورد قیمت بخش خرید اجزای اولیه مخازن و تجهیزات سایت.
• تهیه شرح کار پیمان خدمات اجرایی و تهیه اسناد مناقصه EPC
• مهندسی پایه در بخش‌های فرآیند، ایمنی، مکانیک، ابزار دقیق، برق، مخابرات، سیویل، سازه و معماری، پایپینگ
2-3. مطالعات و ارائه گزارش HAZID & HAZOP
2-4. مطالعات و ارائه گزارش Study Report SIL
2-5. تهیه شرح کار پیمان خدمات و اسناد مناقصه اجرایی و برآورد اجرای پروژه
• تهیه شرح کار خدمات پیمانکار EPCتهیه اسناد مناقصه اجرایی
• متره و برآورد طرح طبق فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نفت و گاز
2-6. خدمات نظارت بر طراحی تفصیلی توسط پیمانکار EPC
2-7. نظارت کارگاهی

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرما: شرکت کالای پتروشیمی
مدت قرارداد 20 ماه ، 1396

1162 – بررسی و ارائه طرح پایداری دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع اتوبان صدر و مدرس
1164 – خدمات مهندسی کارگاهی پروژه احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک
فهرست