1161 – ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث تأسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس (مرحله دوم اجرایی)

1161
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
18 ماه 1396 بندر خلیج فارس بندرسازی و سازه های دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 1161

شرح پروژه:

بندر خلیج فارس در مجاورت بندر شهید رجایی قرار دارد. هدف اصلی این بندر فعالیت در صادرات محصولات نفتی پالایشگاهی است. طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات زیربنایی این بندر در قراردادهای دیگری به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار شده بود. این قرارداد در ادامهً کارهای قبلی است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. خدمات برنامه‌ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
2. خدمات مهندسی و خدمات ارجاع کار
3. خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت و خدمات کنترل کیفیت
4. خدمات برآورد، کنترل پرداخت‌ها و هزینه‌ها، امور حقوقی قراردادها
5. خدمات مربوط به دوره بهره‌برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

کارفرما و زمان انجام کار:

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان / 18 ماه/ سال 1396

1160 – احداث ترمینال گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر
1162 – بررسی و ارائه طرح پایداری دیوار خاک مسلح حاشیه تقاطع اتوبان صدر و مدرس
فهرست