1159 – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی متناسب با راهبردهای انجمن PIANC

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1396 تهران سازمان بنادر و دریانوردی بندرسازی و سازه های دریایی 1159

شرح پروژه:

“PIANC” یک انجمن جهانی تخصصی غیرسیاسی و غیرانتفاعی می‌باشد که به‌عنوان قدیمی‌ترین انجمن دریایی با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل آبی در سال ۱۸۸۵ در کشور بلژیک تأسیس گردیده است. این انجمن دارای کمیته‌های تخصصی ناوبری رودخانه‌ای، دریانوردی، محیط زیست دریایی ، متخصصین جوان و کمیسیون ناوبری تفریحی است که متشکل از بهترین متخصصان بین‌المللی در زمینه‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت‌های ترابری دریایی و عهده‌دار تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی می‌باشند.»
سازمان بنادر و دریانوردی ایران نماینده انجمن PIANC در کشور می‌باشد. پروژه حاضر شامل خدماتی است که در این رابطه مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. ترجمه و گزارشات تخصصی پیانک حسب تأیید کارفرما
2. تهیه مستندات فنی و مدارک مورد نیاز جهت اطلاع‌رسانی اعضای داخلی و خارجی
3. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با گزارشات تخصصی پیانک حسب درخواست کارفرما
4. برنامه‌ریزی جهت انتقال دانش، تجربیات و بهره‌گیری از تجارب تخصصی سایر کشورهای عضو انجمن پیانک جهت ارتقاء جایگاه کشور در انجمن بین‌المللی پیانک
5. تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیانک در داخل کشور

کارفرما و زمان انجام کار:

سازمان بنادر و دریانوردی
24 ماه ،سال 1396

1158 – خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت مقیم و عالیه) پروژه اطلس پارس
1160 – احداث ترمینال گوگرد در بندر صادراتی ماهشهر
فهرست