1157 – مطالعات آبگیری از دریا برای تأمین آب برای پالایشگاه و نیروگاه پاسارگاد قشم

مطالعات آبگیری از دریا برای تأمین آب برای پالایشگاه و نیروگاه پاسارگاد قشم
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1395 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شرکت قشم مولد 1157

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

دریایی و هیدرودینامیک- مهندسی فرآیند – مکانیک تجهیزات ثابت و دوار – کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات-خطوط لوله – مدیریت و مهندسی ساخت-سازه – ژئوتکنیک –سیویل – معماری – تاسیسات مکانیک – ایمنی و آتش نشانی – اقتصاد

شرح پروژه:

مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه، عهدهدار انجام مطالعات مفهومی طرح آبگیری از دریا به میزان 8000 مترمکعب بر ساعت به منظور تامین موقت آب مورد نیاز پالایشگاه پاسارگاد قشم، آب شیرین کن MED و نیروگاه مربوطه بود. مطالعات مفهومی تامین مجموع آب مورد نیاز جهت خنکسازی نیروگاه و مصارف پالایشگاه به میزان 42.000 متر مکعب بر ساعت، پیشتر در قالب قرارداد جداگانه و در سال 93 توسط شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس انجام شد که مدارک و مستندات آن به تایید کارفرمای محترم رسیده بود.
جهت تامین آب، مطالعه و طراحی مفهومی طرح آبگیری از دریا توسط کارشناسان این مهندسین مشاور برای دو حالت بهره-برداری موقت و دایم مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص پالایشگاه و نیروگاه، دمای کم آب و در خصوص آب‌شیرین‌کن، تمیزی آب حایز اهمیت می‌باشد. همچنین پس از بررسی عوارض بستر و جریانات و کیفیت آب دریا، عمق برداشت آب در حالت موقت، -4.5 mCD، و در حالت دایم -10 mCD، پیشنهاد گردید. مطالعات مفهومی برای طراحی طرح اصلی، «آبگیری با لوله های مدفون دریایی و حوضچه آبگیر بر روی ساحل» انجام گردید و حوضچه آبگیر و خطوط لوله دریایی در فاز مفهومی طراحی گردیدند. در عین حال بنا به در خواست کارفرمای محترم سایر گزینه‌های ممکن به‌منظور آبگیری از دریا نیز بررسی و نقاط ضعف و قوت و امکان‌سنجی در خصوص هر یک از آنها صورت پذیرفت. گزینه‌های قابل بررسی علاوه بر گزینه‌هایی که در طرح آبگیری42.000 متر مکعب بر ساعت بررسی شده بودند، شامل طرح «سکوی شناور (یا ثابت) دریایی و لوله‌گذاری روی بستر دریا»، طرح «سیستم جذبی داخل دریا، حوضچه روی ساحل»، طرح «استفاده فازبندی شده از آبگیر42.000 متر مکعب بر ساعت، پمپهای قایم ولوله‌های مدفون دریایی» و طرح «پلتفرم در انتهای جتی سنگریزه‌ای در حال ساخت» بودند.
در نهایت از بین گزینه‌های مطرح، بر اساس نوع سیستم خنک‌سازی نیروگاه (خنک‌سازی به‌صورت ACC و یا خنک‌سازی به‌صورت Once-through) و نیز بر اساس امکان یا عدم امکان استفاده از جتی موجود، گزینه «طرح آبگیری با لوله‌های مدفون دریایی و حوضچه آبگیر بر روی ساحل» و گزینه «استفاده از جتی موجود»، به‌عنوان دو گزینه برتر نهایی انتخاب گردیدند و این دو طرح پیشنهادی به همراه نقاط ضعف و قوت و برآورد هزینه¬های هریک، به کارفرمای محترم ارایه گردیدند. در خاتمه با تصمیم کارفرمای محترم، طرح استفاده از جتی و اسکله موجود به‌عنوان گزینه نهایی تصویب گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. تشریح وضعیت پروژه و شرایط محیطی براساس اطلاعات موجود
2. معرفی گزینه‌های آبگیری
2-1. گزینه احداث در خشکی و لوله‌گذاری مدفون در بستر دریا برای ظرفیت 42 هزار متر مکعب بر ساعت
2-2. گزینه آبگیری با استقرار پمپ‌ در خشکی و لوله روی بستر دریا با ظرفیت 8000 متر مکعب بر ساعت
3. مقایسه گزینه‌ها از نظر فنی، اجرایی و اقتصادی و انتخاب گزینه برتر
در صورت موقت بودن آبگیری، رسیدن به آب خنک یا دارای کیفیت خیلی مناسب، در انتخاب گزینه نهایی مورد توجه نیست. گزینه‌های آبگیری، از نظر امکان‌پذیری فنی تأمین دبی مورد نظر، شرایط اجرایی و برآورد اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده و بهترین گزینه برای این مرحله از پروژه معرفی شد. هزینه گزینه برتر با تقریب قابل قبول ارائه شد تا مبنای برنامه‌ریزی پروژه در مراحل بعد قرار گیرد. برای گزینه برتر علاوه بر نقشه کلی مقطع و پلان در حد مطالعات مفهومی و اجزای مکانیکی و برقی پروژه فهرست شد.

 

ویژگی مهم این پروژه :

این پروژه نه تنها از نظر گزینه های آبگیری بلکه از نظر سیستم نیروگاه و همچنین تامین موقت یا دائمی آب دارای گزینه های مختلف بود. انتخاب گزینهً برتر نیازمند بررسی های همه جانبه بود که در این مطالعه انجام گردید.

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت قشم مولد
مدت 4 ماه ، 1395

1156 – ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)
1158 – خدمات مشاوره مرحله سوم (نظارت مقیم و عالیه) پروژه اطلس پارس
فهرست