1156 – ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)

ارائه خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی فنی عملیات احداث پایانه نفتی مستقر در قطعه C55 مجتمع بندری امام خمینی(ره)
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
12 ماه 1395 مهندسی زیر ساخت ها شرکت پاسارگاد نور آسیا 1156

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

دریایی و هیدرودینامیک- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار –برق و مخابرات – خطوط لوله –مدیریت و مهندسی ساخت- سازه – ژئوتکنیک

شرح پروژه:

پایانه نفتی در قطعه c55 مجتمع بندری امام خمینی با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود. این پروژه شامل مخازن ، خطوط لوله و کلیهٌ تجهیزات انتقال و ایمنی می باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) نظارت کارگاهی
1. شرح خدمات این بخش منطبق با مفاد مندرج در ضمیمه شماره یک بخشنامه 95/546271 مورخ 1395/03/17 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
ب) بازرسی فنی
1. بازرسی مواد و مصالح مصرفی در محل تولید یا انبار تأمین‌کنندگان و بررسی انطباق با گواهینامه‌ها
2. بازرسی حین ساخت تجهیزات (پمپ‌ها، بویلر، شیرآلات و…)
3. بازرسی پس از ساخت تجهیزات (پمپ‌ها، بویلر، شیرآلات و…)
4. بازرسی پیش از حمل تجهیزات و صدور گواهی حمل

 

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت پاسارگاد نور آسیا
یکسال ، 1395

1155 – بندر صادراتی و خدماتی تمبک
1157 – مطالعات آبگیری از دریا برای تأمین آب برای پالایشگاه و نیروگاه پاسارگاد قشم
فهرست