1154 – طراحی و نظارت بر احداث پایانه نفتی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش ( قطعه 59a ) در بندر امام خمینی

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه 1393 صنایع نفت و گاز و پتروشیمیی شرکت دانیال انرژی سپهر کیش 1154

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

مهندسی فرآیند- مکانیک تجهیزات ثابت و دوار- کنترل و ابزار دقیق – برق و مخابرات-خطوط لوله-مدیریت و مهندسی ساخت-سیویل

شرح پروژه:

طراحی و نظارت بر اجرای طرح احداث پایانه نفتی و تاسیسات مربوطه، به‌منظور ذخیره فرآورده‌های نفتی سبک و سنگین به ظرفیت 40 هزار مترمکعب، در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی(ره) به مهندسین مشاور شرکت هندسه پارس واگذار گردید این قرارداد به دنبال تغییرات کارفرمایی قرارداد 1153 منعقد گردید. شرح بیشتر در آنجا آمده است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

-انجام طراحی پایه و تفصیلی و مهندسی خرید پایانه نفتی
– بررسی و تایید طراحی پایه موجود
– انجام خدمات مهندسی پایه تکمیلی
– طراحی مخازن ذخیره به ظرفیت 40000 تن
– طراحی ساختمان‌های مورد نیاز پروژه
– طراحی تجهیزات ثابت و دوار
– طراحی شبکه توزیع برق و مخابراتی
– طراحی سیستم کنترل و ابزاردقیق
– تهیه برگه های مشخصات فنی سیستم ها و تجهیزات پروژه
– ارزیابی فنی پیشنهادات و اطلاعات سازندگان
– تهیه دستورالعمل راه اندازی
-نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی ساخت پایانه نفتی

 

ویژگی مهم این پروژه :

– این پروژه در منطقه زمین های استحصالی و سست بندر امام انجام می شود
– طراحی و جانمایی مخازن و تاسیسات مورد نیاز با ظرفیت 40000 تن به همراه ساختمان‌های مورد نیاز در سایتی به مساحت 7/1 هکتار

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت دانیال انرژی سپهر کیش / سال‌های 1393 تا 1395

1153 – تکمیل طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی (قطعه a59)
1155 – بندر صادراتی و خدماتی تمبک
فهرست