1151 – انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه ایران‌زمین

انجام خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه ایران‌زمین
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1392 تهران مهندسی زیر ساخت ها شرکت اس سی تی بنکرز 1151

بخش های تخصصی درگیر در پروژه

مدیریت و مهندسی ساخت – سازه – ژئوتکنیک

شرح پروژه:

شرکت اس سی تی بنکرز احداث مجتمع تجاری ـ اداری را در خیابان ایران زمین شهرک غرب برنامه‌ریزی کرده است. این سازه در نوع خود به‌لحاظ سبک معماری منحصربه‌فرد بوده و دارای امکاناتی نظیر مرکز تجاری، رفاهی، مرکز خرید، هتل 5 ستاره و آکواریوم می‌باشد. پس از ریزش ریزش گود در سال 1392، از شرکت هندسه‌ پارس دعوت به همکاری شد. تا ضمن ارائه خدمات مهندسی در باز سازی مناطق ریزش کرده به ارائه خدمات تکمیلی در پایدارسازی گود بپردازد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

– کنترل محاسبات پایداری گود و مانیتورینگ و آنالیز حجم گود، ریزشی
– انجام شناسایی‌های تکمیلی ژئوتکنیک مورد نیاز پروژه
– کنترل طرح های پایدارسازی و مراحل اجرا
– نظارت عالیه و کارگاهی

 

ویژگی مهم این پروژه :

ریزش گود و تغییر شکل‌های اضافی آن و همچنین حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آن موجب پیچیدگی پروژه بود.

 

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت اس سی تی بنکرز / 1392 تا 1396

1150 – طراحی پایدارسازی گودال های عمیق شن چاله و بازرسی دوره‌ای عملیات پایدارسازی
1152 – تکمیل مهندسی پایه و انجام مهندسی تفصیلی بندر خدماتی و صادراتی تمبک
فهرست