استاندارد ISO 14001

استاندارد ISO 14001:2015(سیستم مدیریت زیست محیطی)

مهندسین مشاور هندسه پارس موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 14001:2015(سیستم مدیریت زیست محیطی) از شرکت KQR گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.
با توجه به علاقمندی شرکت هندسه‌پارس جهت دستیابی و اثبات عملکرد زیست‌محیطی سالم از طریق کنترل فعالیت‌ها، خدمات خود بر محیط‌زیست سازگار با خط مشی و اهداف کلان زیست‌محیطی خود اقدام به پیاده‌سازی مستندات این استاندارد نموده است. این سیستم سازمان را به ایجاد و ارزیابی فرآیندهایی برای تعیین خط‌مشی و اهداف کلان زیست‌محیطی، دستیابی به انطباق و اثبات انطباق این سیستم با الزامات بین‌المللی جهت پشتیبانی از حفظ محیط‌زیست و پیشگیری از آلودگی‌ها سوق خواهد داد.

فهرست